แหวนหยกตัวเรือนเงิน 

1.แหวนหยกเขียวพม่าเกรดธรรมชาติ (Type-A) เนื้อลำใย / ตัวเรือนเป็นเงินพม่า / ราคา 15,000 บาท


 2.แหวนหยกเขียวพม่าพม่าเกรดธรรมชาติ (Type-A) เนื้อลำใย/ ตัวเรือนเป็นเงินพม่า / ราคา 15,000 บาท

 

4.แหวนหยกเขียวพม่าพม่าเกรดธรรมชาติ (Type-A) เนื้อลำใย/ ตัวเรือนเป็นเงินพม่า / ราคา 13,000 บาท

 

5.แหวนหยกเขียวพม่าพม่าเกรดธรรมชาติ (Type-A) เนื้อลำใย/ ตัวเรือนเป็นเงินพม่า / ราคา 13,000 บาท

 

6.แหวนหยกเขียวพม่าพม่าเกรดธรรมชาติ (Type-A) เนื้อลำใย/ ตัวเรือนเป็นเงินพม่า / ราคา 13,000 บาท

 

7.แหวนหยกเขียวพม่าพม่าเกรดธรรมชาติ (Type-A) เนื้อลำใย/ ตัวเรือนเป็นเงินพม่า / ราคา 10,000 บาท

 

8.แหวนหยกเขียวพม่าพม่าเกรดธรรมชาติ (Type-A) เนื้อลำใย/ ตัวเรือนเป็นเงินพม่า / ราคา 10,000 บาท

 
Powered by MakeWebEasy.com