แหวนหยกแกะสลัก
1. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.หน้ากว้าง 13 มม.ราคา 2,600 บาท


แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.หน้ากว้าง 13 มม.ราคา 2,600 บาท


3. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


4. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 5 มม.ราคา 2,600 บาท


5. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


6. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 9 มม.ราคา 2,600 บาท


7. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.หน้ากว้าง 14 มม.ราคา 2,600 บาท


8. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19.5 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


10. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.หน้ากว้าง 10 มม.ราคา 2,600 บาท


11. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


12. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19.5 มม.หน้ากว้าง 13 มม.ราคา 2,600 บาท


13. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


14. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18.5 มม.หน้ากว้าง 13 มม.ราคา 2,600 บาท


15. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18.5 มม.หน้ากว้าง 14 มม.ราคา 2,600 บาท


16. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18.5 มม.หน้ากว้าง 13 มม.ราคา 2,600 บาท


18. แหวนหยกแกะสลักปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18.5 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


19. แหวนหยกน้ำผึ้งปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน20.5 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


20. แหวนหยกเขียวขาวปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19.5 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


21. แหวนหยกเขียวปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 14 มม.ราคา 2,600 บาท


22. แหวนหยกเขียวขาวปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19.5 มม.หน้ากว้าง 12.5 มม.ราคา 2,600 บาท


23. แหวนหยกขาวปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.หน้ากว้าง 10 มม.ราคา 2,600 บาท


24. แหวนหยกน้ำผึ้งปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.หน้ากว้าง 12.5 มม.ราคา 2,600 บาท


25. แหวนหยกเขียวปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


26. แหวนหยกเขียวปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 11 มม. 


27. แหวนหยกเขียวปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 13 มม.ราคา 2,600 บาท


29. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


31. แหวนหยกน้ำผึ้งปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน20 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


32. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน18.5 มม.หน้ากว้าง 13 มม.ราคา 2,600 บาท


33. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน19.5 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


34. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


35. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


36. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


37. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.หน้ากว้าง 14 มม.ราคา 2,600 บาท


38. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20.5 มม.หน้ากว้าง 11 มม.ราคา 2,600 บาท


40. แหวนหยกปี๋เซิี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18 มม.หน้ากว้าง 12 มม.ราคา 2,600 บาท


41. แหวนหยกดอกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 7 มม. / 2,600 บาท


42. แหวนหยกดอกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 9 มม. / 2,600 บาท


43. แหวนหยกดอกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18 มม.กว้าง 7 มม. / 2,600 บาท


44. แหวนหยกดอกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18 มม.กว้าง 8 มม. / 2,600 บาท


45. แหวนหยกดอกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 7 มม. / 2,600 บาท


46. แหวนหยกดอกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18 มม.กว้าง 7 มม. / 2,600 บาท


47. แหวนหยกพระสังกัจจายน์ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.กว้าง 15 มม. / 2,600 บาท


48. แหวนหยกสิงโต เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 15 มม. / 2,000 บาท


49. แหวนหยกดอกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 15 มม. / 2,000 บาท


50. แหวนหยกปลา เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.กว้าง 15 มม. / 2,000 บาท 


51. แหวนหยกปลา เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 18 มม.กว้าง 15 มม. / 2,000 บาท


52. แหวนหยกปลา เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 15 มม. / 2,000 บาท


53. แหวนหยกปลา เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 15 มม. / 2,000 บาท


54. แหวนมังกร (วงนี้ไม่ใช่หยกนะค่ะ) เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 20 มม.กว้าง 16 มม. / 2,000 บาท


55. แหวนหยกมังกร เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.กว้าง 10 มม. / 1,500 บาท


56. แหวนหยกมังกร เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 19 มม.กว้าง 10 มม. / 1,500 บาท


57. แหวนหยกมังกร เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.กว้าง 10 มม. / 1,500 บาท


58. แหวนหยกมังกร เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 21 มม.กว้าง 10 มม. / 1,500 บาท


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้